اخبار جعلی: کمپ های پناهندگی جدید ساخته خواهد شد

مقاله ی تقلبی
کمپ های پناهندگی جدید ساخته خواهد شد
گفته اند که بر اساس پیشبینی برای مهاجرت جدید، کمپهایی در مناطق دور افتاده و نزدیک مرز ساخته خواهد شد. گزارشهای از رادیو ملی بلغارستان، در خصوص احتمال ساخته شدن برای مهاجران در شهرهای اِلخوو و مالکو تارنوو. بر اساس دو آگهی مناقصه عمومی توسط وزارت کشور (امور داخلی) برای ساخت دو اقامتگاه به ترتیب با ظرفیت‌ 1600 نفر و دیگری با ظرفیت 280 نفر،این موضوع مشخص شده است. فرض بر این بوده که بنا به تأمین مالی پروژه توسط صندوق پناهندگان و پناهجویان و ادغام اروپا، [این سازه ها] کمپ مهاجران خواهد بود. تحقیقاتی شد که این مجموعه دارای حصارهای یکپارچه، منطقه حائل، بازرسی، حصار داخلی و سیستم امنیتی است. کانتینرهای برای پخش غذا، امور اداری،اقامت موقت، همچنین امکانات بهداشتی مانند حمام و دسشتشویی احداث خواهد شد. شهرداران اِلخوو و مالکو تارنوو از خودشان هم از تصمیم وزارت کشور در این مورد بی اطلاع بودند.
منبع:News.bg
اطلاعات موثق
وزارت کشور اردوگاه های جدید پناهندگان ایجاد نخواهد کرد
وزارت کشور کمپ پناهندگان جدید نخواهد ساخت. این جمله توسط معاون وزارت کشور، کراسیمیر تزیپو در جلسه‌ ی اختصاص با خبرنگاران برای اخباری در رسانه‌ها مبنی بر ساخت کمپ پناهندگان جدید توسط وزارت کشور، بیان شد. بر اساس صحبتهای ایشان، تدارکات عمومی برای آمادگی سایتها جهت مراکز بحران موقت در صورت فشار مهاجرتی از سمت ترکیه است. تزیپو توضیح داد، این سایتها زمانی که برنامه عملیاتی در صورت فشار مهاجرتی توسط شورای وزرا فعال شود، به صورت عملیاتی در می آیند. هدف از تدارکات عمومی شفاف سازی این موضوع است که سایتها در محدوده ی زمین‌های تحت مالکیت وزارت کشور در شهرهای اِلخوو و مالکو تارنوو و لوبیمتز است. هیچ دسترسی آسانی در کار نیست و نیروهای محافظتی آنجا هستند. منابع مالی توسط صندوق پناهندگان و پناهجویان و ادغام اروپا به مقدار 160 میلیون یورو تأیید شده توسط کمیسیون اروپایی تأمین میشود. علاوه بر این، تزیپوتوضیح داد که ”وزارت کشور انتظار فشار مهاجرتی جدید را ندارد ولی بلغارستان باید برای رویارویی با چنین موجی آماده باشد”. تا فوریه 2021 نرخ اشغالی برای مراکز مخصوص برای اِسکان موقتِ اتباع خارجیِ وزارت کشور در بوسمانسی و لوبیمتز 24% بوده است.
منبع:News.bg
5/5 - (1 امتیاز)

چقدر این مقاله مفید بود؟
5/5 - (1 امتیاز)