شورای مشورتی پناهندگان

فضایی برای اطلاعات صحیح

این وب سایت شایعات و اطلاعات جعلی را در بین پناهندگان در بلغارستان و درباره آنها جمع آوری می کند تا به شما کمک کند اخبار جعلی را از اطلاعات واقعی تشخیص دهید. در پایگاه داد شده شایعات ما را پیگیری کنید و اگر اطلاعات نادرستی را که بصورت آنلاین مشاهده و یا دریافت کردید میتوانید با ما در تماس شوید

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل یک کمپین آنلاین را با عنوان ” آنها میگویند که” راه اندازی کرده است تا بی اطلاعی ها و شایعات پیرامون پناهندگان در بلغارستان را مدیریت کند. از طریق این سامانه شورای مشورتی پناهندگان در پی شناسایی و مدیریت این شایعات و رد کردن آنها با استفاده از منابع رسمی و فراهم کردن اطلاعات صحیح و قابل اتکا در مورد پناهندگان است.

شورای مشورتی پناهندگان

 شورا از نقش رهبری پناهندگان در مسائلی که روی زندگی گروه های پناهندگان تاثیر میگذارد، بوسیله ی حضور در مراحل توسعه قوانین، با تمرکز بر پیوند در جامعه محلی، پشتیبانی میکند. متشکل از 11 عضو است که در جستجو یا در حال حمایت بین المللی هستند و یک عضو بی وطن است و اعضا از کشورهای سوریه، عراق، ایران، افغانستان و یمن میباشند. 

شورا با حمایت  کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل بلغارستان عمل میکند.

.