За проекта

ВКБООН стартира онлайн кампания за управление на дезинформация и на слухове за бежанците в България, озаглавена „Казаха, че …“

 

Чрез тази платформа Бежанският консултативен съвет цели да идентифицира и управлява слуховете, като ги опровергава, използвайки официални източници и предоставя правилна и достоверна информация за тях.

 

Започването на нов живот в нова среда често предполага изграждането и на нова система за обмен на информация. Това важи с особена сила за достъпа до основни услуги, където бежанската общност създава алтернативни източници на информация, които често включват дезинформация и слухове. Тъй като общностите сами определят тези системи, използвайки социалните платформи, няма система за проверка за достоверност на информацията и проверки на източниците на информация.

Бежанците, които търсят възможност за нов живот извън страната си на произход, често вземат решенията за своето бъдеще, основавайки се на умишлена или неволна дезинформация, използвана от някои медии в България, които, от една страна, показват приемащите общества като неприветливо място за бежанците и от друга страна, насърчават бежанците да напускат България, като разпространяват разочарование, дезинформация за страната, невярна информация за пазара на труда, обществото и съществуващите възможности.

Тази платформа цели да запълни тази празнота и да се превърне в предпочитан източник на информация по наболели теми от интерес за и на бежанците в България.

 

 

 

Партньори: