FAKE: Бежанци няма да бъдат ваксинирани срещу COVID-19

Фалшива новина
Бежанците няма да получат ваксинация или това ще се случи в много по-късните фази на ваксинационната кампания. 
Източник:Бежанските общности
Надеждна информация
България е една от страните, в които бежанците и търсещите закрила ще имат право да бъдат ваксинирани срещу COVID-19 при условията и реда за българските граждани
Въпреки че бежанците не са изрично упоменати в Националния план за ваксинация, обявен на 4 декември 2020 г., България е една от страните, в които бежанците и търсещите закрила ще имат право да бъдат ваксинирани срещу COVID-19 при условията и реда за българските граждани, както обяви д-р Ангел Кунчев, национален здравен инспектор, по време на Националния форум "Закрила и интеграция на бежанците в контекста на COVID-19", който се проведе на 18 ноември 2020 г.  Доброволната ваксинация ще се проведе на 5 фази. Първите, които получават ваксината, са медицински персонал, следвани от потребители и служители на социални институции, педагогически специалисти и персонал от ферми за норки. На трето място, ще бъде ваксиниран персонал, участващ в поддържането на функционирането на основните дейности от обществения живот, а след тях възрастни хора на възраст 65 и повече години и последно, хора със съпътстващи хронични заболявания и уязвими групи поради високия епидемиологичен риск от инфекция, свързан с условията им на живот и начин на живот. Бежанците и мигрантите, попадащи в тези групи, ще бъдат ваксинирани в съответствие с горната категоризация. По предварителна информация желаещите да бъдат ваксинирани ще могат да заявят това през общопрактикуващия си лекар. Тъй като ръководител на Координациoнния съвет за изпълнение на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 е генералният директор на Българския червен кръст, проф.  Д-р Красимир Гигов и Български Червен кръст има богат опит в работата с бежанци в България, познавайк...
Източник:ВКБООН
0/5
Колко полезна беше тези статия за вас ?
0/5
Партньори: