Бежански консултативен съвет

Място за инстинската информация

Този уебсайт събира слухове и фалшива информация сред и за бежанците в България, за да ви помогне да разграничите фалшивите новини от истинската информация. Разгледайте нашата база данни със слухове и се свържете, ако искате да съобщите невярна информация, на която сте попадали онлайн.

Бежански консултативен съвет

Бежанският консултативен съвет (БКС) подкрепя лидерството на бежанците чрез участието им в процеси по развитие на политики, които имат пряко влияние върху благоденствието на бежанските общности с фокус върху интеграцията на местно ниво. Състои се от 11 членове, търсещи и получили закрила лица и едно лице без гражданство, от Сирия, Ирак, Иран, Афганистан и Йемен. БКС функционира с подкрепата на ВКБООН България.

Кампания за управление на дезинформация

ВКБООН стартира онлайн кампания за управление на дезинформация и на слухове за бежанците в България, озаглавена „Казаха, че …“
Чрез тази платформа Бежанският консултативен съвет цели да идентифицира и управлява слуховете, като ги опровергава, използвайки официални източници и предоставя правилна и достоверна информация за тях.

Теми от категория Здраве
Теми от категория Образование

 

 

Партньори: